Belevingsgericht contact vervolg 2

Een tweede stap in het maken van belevingsgericht contact is het Waarnemen.Waarnemen is het eerste wat je doet wanneer je contact wilt maken. Je hebt nog geen oordeel, geen idee, geen vooropgezet plan, nee je laat de hele situatie via je zintuigen binnenkomen:Je kunt zien wat de ander doet, mee bezig is, welke bewegingen worden er gemaakt, wat is de mimiek, is er spanning of juist ontspanning aanwezig?Door te horen/luisteren laat je zijn/haar stemgeluid tot je doordringen, de intonatie ervan bewust ervaren.

Lees meer »

Belevingsgericht contact maken

Belevingsgerichte zorg begint altijd met het maken van contact, het leggen van een verbinding. Wanneer je in de zorg werkt zijn er de hele dag door momenten waarin je contact hebt met de bewoner.

Lees meer »