In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

identiteit

DEMENTIE EN HET BELANG VAN CONTACT MAKEN/VERBINDEN

 

In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

Als we kijken naar de afbeelding, stelt het silhouet van een hoofd met vergeet-me-nietjes, de mens met dementie voor. Erom heen hun netwerk, partner, familie, mantelzorg, vrijwilligers, zorgmedewerkers, buren, vrienden, de huisarts enzovoort. Dit netwerk komt samen in ACTIE om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen, onderdeel uit te laten maken van de maatschappij, nuttig te laten zijn, kortom ze er toe te laten doen, altijd en overal.

Met de letters A C T I E heb ik een soort ‘ezelsbruggetje’ gemaakt door aan elke letter een ‘behoefte’ toe te schrijven. Aan de hand van die behoeften worden er tips en adviezen gegeven voor het maken van contact met mensen die dementie hebben. Al deze adviezen en tips  per behoefte zijn per persoon verschillend, niet alles zal op iedereen van toepassing zijn. Vooral in de dementie(zorg) moet maatwerk het uitgangspunt zijn.

 

De I van ACTIE staat voor IDENTITEIT

Hou in de omgang met mensen die dementie hebben rekening met hun gewoontes en uniek-zijn. Zijn ze gewend om eerst koffie te drinken en dan pas aankleden? Niet eerder naar bed voordat er een ‘borrel’ gedronken is? Liever in een stoel of op de grond slapen dan in bed? Geef hier ruimte voor, verdiep je in deze gewoontes en zet ze voort, juist ook in het verpleeghuis. Geef vrijheid om eigen keuzes te mogen maken en/of eigen regie te behouden. Dat hoeft niet groots te zijn, maar laat ze bijvoorbeeld zelf kiezen wat ze op hun brood willen, hoe laat je naar bed gaan, welke kleding ze aan doen enzovoort. Laat mensen met dementie in hun waarde, en laat ze zich waardig voelen. Denk hierbij bijvoorbeeld uiterlijke zorg, denk aan make-up, de kapster, nette nagels, schone kleding. Stel je op de hoogte van het levensverhaal en verdiep je hierin. Geef ruimte en accepteer om te mogen zijn wie ze zijn.