In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

tijd

DEMENTIE EN HET BELANG VAN CONTACT MAKEN/VERBINDEN

 

In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

Als we kijken naar de afbeelding, stelt het silhouet van een hoofd met vergeet-me-nietjes, de mens met dementie voor. Erom heen hun netwerk, partner, familie, mantelzorg, vrijwilligers, zorgmedewerkers, buren, vrienden, de huisarts enzovoort. Dit netwerk komt samen in ACTIE om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen, onderdeel uit te laten maken van de maatschappij, nuttig te laten zijn, kortom ze er toe te laten doen, altijd en overal.

Met de letters A C T I E heb ik een soort ‘ezelsbruggetje’ gemaakt door aan elke letter een ‘behoefte’ toe te schrijven. Aan de hand van die behoeften worden er tips en adviezen gegeven voor het maken van contact met mensen die dementie hebben. Al deze adviezen en tips  per behoefte zijn per persoon verschillend, niet alles zal op iedereen van toepassing zijn. Vooral in de dementie(zorg) moet maatwerk het uitgangspunt zijn.

 

De T van ACTIE staat voor TIJD

In de omgang met mensen die dementie hebben is het een ‘must’ om te onthaasten en heel geduldig te zijn. Hun geheugen werkt trager en het duurt langer om bijvoorbeeld tot een antwoord of actie te komen. Haast en ongeduld roepen vaak onrust en irritatie op waardoor alles nog veel langer duurt. Geef rust, tijd en ruimte om te reageren, zijn er bijvoorbeeld afleidingen en/of stoorzendersom, vraag je teveel ineens, is de ruimte waar je bent geschikt voor contact enz. Herhaal ‘je boodschap’ eventueel gebruik makend van een andere woordkeuze.  (soms is er wel begrip wanneer je een andere woord gebruikt) Biedt duidelijkheid door structuur en regelmaat aan te brengen in de dag. Zorg voor voldoende afwisseling in activiteiten en rustmomenten. Stel of vraag één ding tegelijk, maak gebruik van korte zinnen en woorden. Neem en geef de tijd om te luisteren, ze uit te laten praten en te reageren.