In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

Empathie

DEMENTIE EN HET BELANG VAN CONTACT MAKEN/VERBINDEN

 

In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

Als we kijken naar de afbeelding, stelt het silhouet van een hoofd met vergeet-me-nietjes, de mens met dementie voor. Erom heen hun netwerk, partner, familie, mantelzorg, vrijwilligers, zorgmedewerkers, buren, vrienden, de huisarts enzovoort. Dit netwerk komt samen in ACTIE om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen, onderdeel uit te laten maken van de maatschappij, nuttig te laten zijn, kortom ze er toe te laten doen, altijd en overal.

Met de letters A C T I E heb ik een soort ‘ezelsbruggetje’ gemaakt door aan elke letter een ‘behoefte’ toe te schrijven. Aan de hand van die behoeften worden er tips en adviezen gegeven voor het maken van contact met mensen die dementie hebben. Al deze adviezen en tips  per behoefte zijn per persoon verschillend, niet alles zal op iedereen van toepassing zijn. Vooral in de dementie(zorg) moet maatwerk het uitgangspunt zijn.

 

De E van ACTIE staat voor EMPATHIE

Empathie is inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid zich in te leven in de situatie en gevoelens van de ander. Leef je in, in het moment, beweeg mee, leidt af of begrens liefdevol wanneer nodig. Geef warme aandacht. Ga geen discussies aan, ga niet overhoren en/of uittesten. Vraag bijvoorbeeld niet, wie ben ik? Maar maak jezelf bekend door zelf je naam te zeggen. Confronteer niet met het niet-meer -weten, maar ga in gesprek over vroeger eventueel aan de hand van beelden of voorwerpen. Accepteer de ander zonder waardeoordeel, benader altijd respectvol en biedt een luisterend oor. Empathisch zijn geeft vertrouwen en rust in omgang en communicatie. Empathisch zijn betekend ook dat mensen met dementie zich geliefd voelen, dat ze van betekenis kunnen zijn voor anderen en ze gevoelens kunnen uiten terwijl iemand oprecht luistert.

 

In mijn boek Puzzelen met het brein kom je al deze tips en adviezen ook tegen. Verweven in de opgeschreven  (ervaring)verhalen uit de praktijk van dementiezorg en in het ABCDementie wat opgenomen is in dit boek. Ook geïnspireerd raken door mijn verhalen? Lees dan mijn boek Puzzelen met het brein!