Het syndroom van Korsakov

 

Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het gevolg is van een ernstig gebrek aan vitamine B1 (thiamine).

Korsakov komt voornamelijk voor bij een verslaving van alcohol. Een alcoholist heeft een verhoogde vitamine behoefte en doordat hij vaak slecht eet, is het gevolg een vitaminen tekort. Door dat vitaminen tekort wordt een gedeelte van de hersenen aangetast en ontstaat er geheugenverlies.
Naast ernstige geheugenstoornissen zijn ze vaak niet meer in staat om problemen adequaat op te lossen, plannen en organiseren wordt ook steeds moeilijker.

Ook het zelf inzicht en ziekte inzicht is beschadigd waardoor mensen de zorg mijden. Er is immers met hun niets aan de hand? Ze hebben dan ook geen zorg nodig, ze zien niet in dat ze ziek zijn. Ze zullen geheugenproblemen niet snel toegeven en vullen de “gaten” in hun geheugen in met fantasieverhalen.
Mensen met het syndroom van Korsakov krijgen moeite om zich te concentreren, de oriëntatie in tijd en plaats is verstoord en personen herkennen word moeilijker. Ze verliezen het vermogen om iets nieuws te leren, maar is ook steeds minder in staat de gewone dagelijkse handelingen te verrichten en voor zichzelf te zorgen.
Wanneer ze nog een betaalde baan hebben zal het drankgebruik en het verminderd functioneren zeker problemen geven.
Door het langdurige alcoholmisbruik ontstaan ook lichamelijke klachten zoals afwijkingen aan organen als hart, lever en alvleesklier en de mobiliteit neemt af met alle gevolgen van dien.
Door hun geheugen verlies komen ze vaak in probleemsituaties terecht waar ze het vermogen niet meer hebben om deze zelf op te lossen. Hierdoor kan er faalangst en onzekerheid ontstaan. Hier reageert ieder die Korsakov heeft op zijn eigen manier op. Iemand kan geheel apathisch worden en nergens meer initiatief toe tonen, maar ook agressie en onrust komen voor.
Het syndroom van Korsakov is niet te genezen maar is niet progressief(verergering van klachten), zoals bijvoorbeeld het geval is bij Alzheimer. Een voorwaarde is dan wel dat er gestopt /geminderd moet worden met het gebruik van alcohol en gestart moet worden met inname van vitamine B1, dan kan het probleemgedrag sterk verminderen en de lichamelijk toestand verbeteren.
Helemaal genezen kan niet meer en een terugkeer naar de maatschappij is vaak niet meer haalbaar.
Omdat ze zelf geen ziekte inzicht hebben wijzen ze vaak alle zorg af. Het is dan voor familie en naasten lijdelijk toezien hoe iemand steeds verder afglijdt.
Er zijn instellingen die een speciale afdeling/woning hebben waar mensen verpleegd worden die het syndroom van Korsakov hebben. 

 

© Mariët de Landmeter