Verminderde mobiliteit

VERMINDERING VAN MOBILITEIT

Bij dementie is een vermindering van mobiliteit een veel voorkomend kenmerk. Bij het ouder worden is dat vaak ook een natuurlijke vermindering, ouderdom komt tenslotte met gebreken. Maar ouder worden is niet de enige oorzaak van verminderen van mobiliteit bij dementie.  

Ook jonge mensen kunnen dementie krijgen en ook bij die mensen treedt er naar verloop van tijd vermindering van mobiliteit op. Wanneer mensen met dementie fysiek fit zijn en nog relatief jong kan de mobiliteit nog heel goed zijn en door veel te bewegen in stand gehouden worden, en ontstaan er pas later in het proces problemen met mobiliteit.

Het natuurlijke ouderdomsproces is een oorzaak van deze mobiliteit vermindering maar vooral de beschadiging in de hersenen door dementie is dé oorzaak van deze problemen. Door de beschadiging in de hersenen kunnen er stoornissen optreden in de spierfunctie, maar ook in coördinatie, evenwicht en de motoriek. Daardoor zijn mensen met dementie minder zeker in het lopen, is de balans het evenwicht verstoord en dat kan leiden tot (veel) vallen. Mensen met dementie lopen veelal met kleine pasjes en ze zijn een stuk trager, langzamer dan voorheen.  

 

Hoe verder de dementie vordert hoe moeilijker het bewegen, of in beweging komen vaak wordt. Mensen met dementie kunnen verder ook erg passief zijn, initiatief loos wat dan weer leidt tot weinig/minder beweging waardoor de mobiliteit steeds verder afneemt. Ze krijgen moeite met grotere afstanden lopen, willen vaak steun en graag iemand die met hen meeloopt. Er kunnen problemen ontstaan bij het traplopen maar ook bij opstaan uit een stoel bijvoorbeeld. Wanneer mensen met dementie de deur niet meer uit gaan omdat ze niet meer zeker zijn in het lopen, bang zijn om te vallen of er gewoonweg niet zelf toe komen, heeft dit ook effect op de sociale contacten. Ze komen steeds minder onder de mensen en dat kan uiteraard zorgen voor eenzaamheid. 

Wanneer er sprake is van Lewy Body Dementie of dementie bij de ziekte van Parkinson komt daar nog stijfheid, een gebogen houding, lopen met schuifelende pasjes en beven bij. Ook dit heeft veel invloed op de mobiliteit.

Actief en in beweging blijven heeft een gunstige werking op lichaam en geest juist ook bij mensen die dementie hebben. Bewegen kan effect hebben op beter slapen, een betere stemming, beter eten, sociale contacten, risico op vallen wordt minder enzovoort.

Bewegen is leven wordt er wel eens gezegd en het is daarom belangrijk dat de mobiliteit bij dementie zo vaak en zo goed mogelijk gestimuleerd wordt door in beweging te blijven. Dat hoeft echt geen work-out te zijn, in beweging blijven zit al in kleine dingen. Een keer de trap of en af lopen, een wandeling rondom het huis, een (bal) spel, sjoelen, bewegen op muziek, was vouwen, vuilnis naar de container brengen, helpen met eten klaarmaken enzovoort.

Er zijn veel speciale beweegprogramma's te vinden om ook mensen die in een verpleeghuis wonen in beweging te houden. Ook een welzijn medewerker een fysiotherapeut en/of een ergotherapeut kunnen tips en adviezen geven over in beweging blijven en/of het zo lang mogelijk in stand houden van de mobiliteit.