Wie ben ik?

 

Mijn naam is Mariët de Landmeter-Moerdijk. Ik ben een echte Zeeuwse. Geboren (in 1982) en getogen in een klein dorpje in Zeeland genaamd Borssele. Daar ben ik opgegroeid samen met mijn tweelingzus, zes andere zussen en een broer. Tijdens mijn opleiding tot Verzorgende IG (ik was nog maar zestien jaar toen ik begon met de opleiding...) woonde ik in een studentenflat in Sommelsdijk en ging ik naar school in Rotterdam. Na mijn diplomering 2001 heb ik altijd in de ouderen/dementiezorg gewerkt hoofdzakelijk in verpleeghuizen.

In 2002 ben ik getrouwd en vanaf die tijd woon ik in Goes (Zeeland) samen met mijn man en twee kinderen. Een zoon(2004) en een dochter(2010)

Mijn werk in de ouderen/dementiezorg was/is eigenlijk ook mijn hobby!  Ik ben graag in de tuin bezig en ben een dierenvriend. We hebben momenteel alleen een hond en een tropisch aquarium maar in verleden ook een poes vijvervissen en konijnen gehad. 

In 2022 is mijn boek Puzzelen met het brein uitgegeven, een boek over dementiezorg, honderd praktijkverhalen, gedichtjes en een ABCDementie met tips en adviezen om contact en verbinding te maken bij mensen die dementie hebben.


Werk ervaring

 

In 2001 heb ik mijn Verzorgende IG diploma gehaald via het Albeda College in Rotterdam, de opleiding bestond uit werken en leren, mijn praktijk/werkervaring deed ik op in het toenmalige Verpleeghuis 'de Samaritaan' in Sommelsdijk. Na mijn trouwen heb ik gewerkt bij verschillende zorginstellingen/organisaties in Zeeland op  afdelingen en kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie en/of een aanverwante aandoening. Eerst in fulltime verband en vanaf de geboorte van mijn zoon, ben ik parttime gaan werken. Mijn functie was altijd Persoonlijk Begeleider IG voor ca 24 uur per week. Sinds november 2019 ben ik gediplomeerd GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)Dat is een soort specialisatie in dementie zorg. Met name belevingsgerichte zorg. Een verdieping in ziektebeelden en vormen van dementie, zelfreflectie, gedrag leren begrijpen, onderzoeken, coachen van collega's, kennis en  kunde delen met collega's, mantelzorg en vrijwilligers enz. Het werk heb ik altijd met hart en ziel gedaan en het is wrang en verdrietig dat de directe zorg, de handen aan het bed, niet meer mogelijk zijn door de gevolgen van post-covid. 

Meer weten over mijn werkervaring en werkzaamheden? Klik dan op de onderstaande button voor mijn CV. 


Post-covid syndroom

 

Eind 2020 ben ik ziek geworden door een covid-19 besmetting en daarvan ben ik niet volledig meer hersteld, post/longcovid is dan de diagnose. Werken als zorgmedewerker, de handen aan het bed, is niet meer mogelijk vanwege fysieke beperkingen. Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt om andere werkzaamheden/functies te kunnen vervullen binnen de organisatie en heb ik een WIA uitkering moeten aanvragen. Sinds december 2023 is me een WIA-uitkering toegekend van 80-100%. Ik blijf hopen op (meer) herstel en dat ik me weer (gedeeltelijk) in kan zetten in de dementie/ouderenzorg in een andere functie. 

De laatste maanden (juni '24) gaat het erg goed met mij en is er echt weer hoop op (volledig) herstel!  Ik ben daarom op zoek naar een werkgever die me een kans wil en kan geven voor een werkervaringsplaats te beginnen met ca. 10 uur per week. Nu is het fysieke werken in een verpleeghuis bijvoorbeeld nog geen optie maar mogelijk in de toekomst wel.  

Nadeel is dat ik nog niet weet wat ik aankan en het werk nog op moet bouwen en ondervinden wat wel/niet gaat. Voordeel, ik ben super gemotiveerd om als is het maar voor een paar uur, werkzaamheden te verrichten.


Ondersteunende werkzaamheden zorg

 

Vooral fysiek kan ik, door post-covid, het werken in de directe zorg niet meer uitvoeren en dat is dan ook gelijk de voornaamste reden dat het fysiek zware werk in een afdeling of woning nu niet haalbaar voor me is en het me tot nu toe nog niet gelukt is om een bestaande functie te vinden die ik qua belastbaarheid aankan. Maar ik kan wel ondersteunend  zijn voor collega's op de werkvloer al dan niet in een bestaande functie. 

Bijvoorbeeld:

  • ik ben heel digi-vaardig,
  • werk graag met teksten denk aan notuleren e.d.
  • ben handig met ECD, zet graag zorgplannen en dossiers in elkaar en het up to date houden hiervan
  • (kennismaking) gesprekken voeren met mantelzorgers en de verslaglegging. 
  • begeleiden van mantelzorg bij overgang naar verpleeghuis en wegwijs maken in het verpleeghuis de eerste periode na verhuizing
  • bovenstaande taken (en er zijn er vast nog meer die ik zou kunnen doen) verminderen de administratieve lasten in een woning/afdeling. Zodat de zorgmedewerkers meer tijd overhouden voor zorgtaken. 
  • Maar ook kan ik deskundigheid bevorderende presentaties geven over contact maken en verbinden bij dementie, aan (nieuwe)zorgmedewerkers, leerlingen, mantelzorgers en vrijwilligers. 
  • begeleiden van leerlingen bij opdrachten of GVP opleiding
  • thuisbegeleiding bij dementie
  • enzovoort 

Mijn kracht ligt in de ouderen/dementiezorg maar ik sta ook open voor ouderenpsychiatrie en gehandicaptenzorg. 

Ziet u voor de hiernaast genoemde vaardigheden, mogelijkheden in uw bedrijf of organisatie en/of wie geeft me de kans en durft het aan om me een werkervaringsplaats en/of opdracht aan te bieden? Te beginnen met ca. 10 uur per week en werken aan uitbreiden van uren?

 

Ik kom dan graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

 


Het delen van kennis 

 

Door post/long-covid kan ik een heleboel dingen niet maar wat ik wél kan is mijn kennis delen. Na het promoten/presenteren van mijn boek Puzzelen met het brein ben ik gevraagd om een workshop te geven over dementie in combinatie met mijn boek aan vrijwilligers in de dementiezorg. Daarna had ik de smaak te pakken en ik was dolblij dat ik iets gevonden had wat ik aankon én wat ik ook nog eens heel leuk vond om te doen.

Er volgden meer presentaties/lezingen over contact maken en verbinden bij dementie tijdens familie/mantelzorgbijeenkomsten. Deskundigheid bevorderende presentaties aan vrijwilligers in het verpleeghuis, lezingen aan familie/ mantelzorg en zorgmedewerkers en uitnodigingen als spreker bij vrijwilligersorganisaties en kerkgenootschappen. 

 

Wie ziet in kennisbevordering over dementie mogelijkheden in bedrijf of organisatie?

Neem dan contact met me op!


Reacties op mijn presentatie/deskundigheidbevordering

★★★★★

"Gisteren vond voor het eerst na drie jaar onze (jaarlijkse) Grote Vrijwilligersbijeenkomst plaats! Mede dankzij een mooie sponsoring van DOW konden we twee boeiende workshopleiders uitnodigen: Hugo de Graaf ('de marskramer'), leerde ons om meer tijd te nemen en Mariet de Landmeter ('Puzzelen met het brein'), https://www.mariet-op-dementie-avontuur.nl) heeft ons aller hart gewonnen met haar verbluffende liefde voor ouderen met dementie!"

 

*Sylvia coördinator vrijwilligers Feest van Herkennin

 

★★★★★

"Met veel enthousiasme en overtuiging wist Mariët haar toehoorders 1,5 - 2 uur lang alle ins en outs over dementie, over te brengen. de vele vormen van dementie en hoe daar mee om te gaan, geschikt voor zowel zorgprofessionals als vrijwilligers en mantelzorgers. De presentatie was professioneel opgezet en het verveelde geen minuut. Zij kon putten uit een jarenlange ervaring. Met veel anekdotes en doorspekt met humor werd de tijd zeer nuttig en wel besteed!"

*Reactie van een vrijwilliger Zorggroep Ter Weel