contact en verbinding

Gepubliceerd op 21 oktober 2019 om 19:08

Contact en verbinding

 

Binnen de GVP opleiding staat altijd het belang van de bewoner centraal en voorop. Het gaat voornamelijk om de benadering en communicatie met mensen die dementie hebben. Contact en verbinding maken. Maar hoe doe je dat? Wat is de juiste benadering, of manier?

In de loop van de jaren zijn er heel wat benaderingswijzen ontwikkeld en toegepast in de zorg bij mensen met dementie. Allemaal bedoeld om contact te maken en een juiste omgangsvorm toe te passen.
Als je hiermee bekent bent, denk dan aan ROB, Validation, warme zorg enz. Het mooie van binnen de GVP opleiding die ik volg, is dat al deze benaderingen niet overboord gegooid worden en ze met een nieuwe benadering komen, nee juist niet.
Alle benaderingswijzen/omgangsvormen kunnen toegepast worden in het “Zoekend reageren model”.

 

Bij het kiezen van verbale en non-verbale vaardigheden laat je je ook leiden door je eigen levenservaring en je eigen verworven inzichten. Niet om jezelf op de voorgrond te zetten maar om met alle jou ten dienste staande kennis en wijsheid contact te kunnen maken. Je wilt de ander het gevoel geven dat je je voor hem interesseert, dat je voor hem open staat en dat je kunt verplaatsen in zijn gevoelens en/of problemen.
Het maken van contact berust op de drie pijlers van de persoonlijkheid:

 

GEVOEL,VERSTAND EN VAARDIGHEDEN ofwel HART, HOOFD EN HANDEN!

Wanneer je met een bewoner in gesprek bent, dan zal je zelf moeten zoeken naar de goede manier van reageren op dat moment. Je kunt meegaan in de belevingswereld, je kunt tegenwicht bieden en begrenzen, je kunt een appél doen op een andere eigenschap stukje van iemand of hem te ondersteunen door feiten en woorden aan te reiken.

Zoekend reageren, reflecteren en communiceren. Daardoor wordt je je steeds bewuster van de manier waarop je uitnodigend kunt luisteren, jezelf met mensen kunt verbinden, gevoelens kunt bevestigen en waar nodig overwicht kunt uitstralen en tegenwicht kunt bieden.

Ieder mens is uniek, ook de mens die dementie heeft! Dat vraagt om per bewoner steeds opnieuw te zoeken naar de juiste manier van contact maken en te verbinden. Zoekend reageren is telkens weer een uitdaging steeds een nieuw avontuur!