In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

AANDACHT

DEMENTIE EN HET BELANG VAN CONTACT MAKEN/VERBINDEN

 

In ACTIE voor, met en rondom mensen met dementie.

Mensen met dementie hebben steeds meer en steeds vaker hulp en ondersteuning nodig van hun netwerk naarmate de dementie vordert en ze steeds minder zelfstandig kunnen en minder verbaal kunnen communiceren. Contact maken vergt (steeds) meer investering van het netwerk. Contact maken betekend een verbinding aangaan met iemand, en wanneer iemand dementie heeft, vraagt contact maken, in ACTIE komen van het netwerk/omgeving.

Als we kijken naar de afbeelding, stelt het silhouet van een hoofd met vergeet-me-nietjes, de mens met dementie voor. Erom heen hun netwerk, partner, familie, mantelzorg, vrijwilligers, zorgmedewerkers, buren, vrienden, de huisarts enzovoort. Dit netwerk komt samen in ACTIE om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen, onderdeel uit te laten maken van de maatschappij, nuttig te laten zijn, kortom ze er toe te laten doen, altijd en overal.

Met de letters A C T I E heb ik een soort ‘ezelsbruggetje’ gemaakt door aan elke letter een ‘behoefte’ toe te schrijven. Aan de hand van die behoeften worden er tips en adviezen gegeven voor het maken van contact met mensen die dementie hebben. Al deze adviezen en tips  per behoefte zijn per persoon verschillend, niet alles zal op iedereen van toepassing zijn. Vooral in de dementie(zorg) moet maatwerk het uitgangspunt zijn.

 

De A van ACTIE staat voor AANDACHT;

Maak in het contact maken altijd als één van de eerst dingen oogcontact, maak jezelf bekend en vergewis je ervan dat iemand je ziet en hoort, toon oprechte interesse, gebruik muziek, humor en complimenten, maak gebruik van non-verbale communicatie (bijvoorbeeld door beelden, stemgebruik, gezichtsuitdrukking, gebaren, lichaamshouding), communiceer op gelijke ooghoogte, benader met een open, uitnodigendeopgewekte houding. Maak gebruik van wat ze nog wél kunnen, bedenk taken en/of geef ze verantwoordelijkheid waarbij ze zich gezien en gehoord voelen en ze van betekenis zijn voor de ander.